• Navrhuj
  Navrhuj si vlastní
 • Vybírej
  Vybírej si hotové
 • Merch
  Vaše značka, váš merch

Zpracování osobních údajů

1. Identifikační údaje provozovatele:

Provozovatelem osobních údajů je společnost AGENTURA KREATIVA s.r.o., Bakalovo nábřeží 5/5, Veveří, 639 00 Brno, IČO: 03056589, DIČ: CZ03056589, spisová značka: C 83436 vedená u Krajského soudu v Brně, která zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže.

2. Zpracování osobních údajů na samotné účely:

  • Nákup produktu prostřednictvím e-shopu, dodání produktu a řešení reklamací:

   Společnost AGENTURA KREATIVA s.r.o. zpracovává na účely nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží a na účely řešení reklamací tyto osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží (číslo účtu, uhrazená suma, datum připsání úhrady na účet společnosti AGENTURA KREATIVA s.r.o.).

   Právním základem zpracování osobních údajů je v případe nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží zákazníkovi článek 6 ods. 1 písm. b) Nařízení o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů - Nařízení GDPR) a v případě řešení reklamací článek 6 ods. 1 písm. c) Nařízení GDPR.

   Zpracování osobních údajů společnosti AGENTURA KREATIVA s.r.o. je v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží zákazníkovi nutné k plnění smlouvy o koupi zboží a v případě řešení reklamací k účelu plnění zákonné povinnosti společnosti AGENTURA KREATIVA s.r.o..

   Příjemci osobních údajů jsou:

   • GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČO: 26046768, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, spis. Zn. C/11030 ako platobná brána
   • Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, IČO: 02387727, DIČ: CZ02387727, C 218977 vedená u Městského soudu v Praze, jako internetový portál
   • inQool a.s., Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, Česká republika, IČ: 29222389, DIČ: CZ29222389, spisová značka 6125 B, Krajský soud v Brně, jako zprostředkovatel IT systémů
   • Zásilkovna s.r.o., Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, DIČ: SK2120099014, zapsaná v OR Okresního soudu Bratislava I, oddíl: s.r.o., vložka č. 105158/B, jako přepravní společnost

   Osobní údaje jsou zpracované po dobu období plnění smlouvy o koupi zboží a po dobu plynutí záruční doby na dodaný produkt.

  • Registrace a provoz e-shopu:

Společnost AGENTURA KREATIVA s.r.o. zpracovává na účely registrace a provozu e-shopu tyto osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa a historie objednávek. Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 ods. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Ing. Ladislav Nyers - 3STAR je nezbytné pro zajištění registrace v e-shopu a provozu e-shopu.

  • Poskytování e-mailové a telefonické podpory zákazníkům:

Společnost AGENTURA KREATIVA s.r.o. zpracovává pro účely poskytování e-mailové a telefonické podpory následující osobní údaje zákazníků: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, historie objednávek.

  • Poskytování podpory přes sociální síť Facebook:

Jestliže se dotyčná osoba rozhodne požádat o poskytnutí podpory přes sociální síť Facebook, společnost AGENTURA KREATIVA s.r.o. bude zpracovávat osobní údaje uvedené ve facebookovém profilu dotyčné osoby a údaje, které jí dotyčná osoba svévolně během komunikace poskytne. Záměrem zpracování těchto osobních údajů je poskytnutí podpory na žádost zákazníka a právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Poskytnutí osobních údajů a jejich zpracování společností AGENTURA KREATIVA s.r.o. je potřeba k poskytnutí podpory na žádost zákazníka.

Příjemcem osobních údajů je společnost Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, jako provozovatel, přičemž tato společnost bude osobní údaje zpracovávat v souladu se svou Politikou ochrany osobních údajů (https: // www .facebook.com / policy.php). Osobní údaje jsou zpracovávány během lhůty nezbytné na poskytnutí podpory požadované zákazníkem.

  • Aplikování nároků společnosti AGENTURA KREATIVA s.r.o.:

   Společnost AGENTURA KREATIVA s.r.o. zpracovává pro účely aplikování nároků společnosti AGENTURA KREATIVA s.r.o. tyto údaje: údaje uvedené ve smlouvách se zákazníky a dodavateli, údaje uvedené v reklamacích, údaje potřebné pro podání žaloby společností AGENTURA KREATIVA s.r.o., údaje uvedené v žalobě proti společnosti AGENTURA KREATIVA s.r.o., údaje vedené v účetnictví, údaje uvedené v záznamech o krádežích a jiné údaje potřebné v souvislosti s případným aplikováním nároků nebo hájení zájmů společnosti AGENTURA KREATIVA s.r.o.. Účelem zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem provozovatele a právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností AGENTURA KREATIVA s.r.o. je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti AGENTURA KREATIVA s.r.o.. Oprávněným zájmem společnosti AGENTURA KREATIVA s.r.o. je přitom ochrana jejího majetku jakož i ochrana proti neoprávněnému aplikování nároků vůči společnosti AGENTURA KREATIVA s.r.o..

   Příjemci osobních údajů jsou:

   • soudy, právní zástupci, orgány veřejné správy, daňoví poradci a jiní odborní poradci jako provozovatelé.

   Osobní údaje jsou zpracovávány během lhůty vedení soudního sporu a během promlčecí lhůty během které mohou být vůči společnosti AGENTURA KREATIVA s.r.o. aplikované nároky nebo během které si společnost může aplikovat své vlastní nároky.

  • Plnění zákonných povinností společnosti AGENTURA KREATIVA s.r.o.:

Společnost AGENTURA KREATIVA s.r.o. zpracovává osobní údaje za účelem plnění zákonných povinností společnosti AGENTURA KREATIVA s.r.o.. Právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o archivnictví a spisové službě). Zpracování osobních údajů společností Ing. AGENTURA KREATIVA s.r.o. je nezbytné pro plnění zákonných povinností společností AGENTURA KREATIVA s.r.o..

Příjemci osobních údajů jsou:

 • daňoví poradci, soudy, auditoři a orgány veřejné správy jako provozovatelé.

Osobní údaje jsou zpracovávány během lhůty vyžadované příslušným právním předpisem.

3. Práva dotčené osoby

Dotčená osoba má právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud si myslí, že je přímo dotčena na svých právech stanovených Nařízením GDPR nebo příslušnými právními předpisy.

Dotčená osoba má vůči provozovateli práva požadovat přístup k osobním údajům, pro úpravu osobních údajů, na mazání osobních údajů, na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Tato práva si dotčená osoba může uplatnit kontaktováním společnosti AGENTURA KREATIVA s.r.o.:

 1. písemně zasláním dopisu na adresu sídla
 2. příslušné právní předpisy

Příslušným právním předpisem je především Nařízení GDPR, aplikovatelný zákon o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatní aplikovatelné obecně závazné právní předpisy.


ODESÍLÁME DO 48 hodin
ODESÍLÁME
DO 48 hodin
POŠTOVNÉ OD 1300 KČ ZDARMA
POŠTOVNÉ
OD 1300 KČ ZDARMA
MNOŽSTEVNÍ SLEVY DO 50 %
MNOŽSTEVNÍ
SLEVY DO 50 %
ODESÍLÁME DO 48 hodin
ODESÍLÁME
DO 48 hodin
POŠTOVNÉ OD 1300 KČ ZDARMA
POŠTOVNÉ
OD 1300 KČ ZDARMA
SLEVY DO 50 %
MNOŽSTEVNÍ
MNOŽSTEVNÍ SLEVY DO 50 %
Platba a doručení
Platba a doručení